Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

VODNÍKOVY HÁDANKY (1. tř. ZŠ)


img_9245jpg.JPGCíl: Poznání významu vody jako základní podmínky života.

Děti se blíže seznámí s vodou prostřednictvím názorných ukázek a pokusů a prozkoumají ji zapojením různých smyslů. Uvědomí si význam vody a vlastní vliv na její spotřebu.

 

Průřezové téma: Environmentální výchova – základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí; Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět (rozmanitost přírody), Pro doplnění předmětu: prvouka

 

Délka programu: 2 hodiny    

Období konání: celoročně

Místo konání: SEV DIVIZNA (uvnitř)                     

Účastnický poplatek za žáka: 35 Kč


  [ Back ]