Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana
semináře


14) UČENÍ V PŘÍRODĚ II, metodický seminář
Seminář představí účastníkům aktivy pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ s prvky badatelsky orientované výuky ze života ptáků. Aktivity budou představeny v přírodním prostředí v rámci uceleného výukového programu Ptačí říše, který zahrnuje samostatnou práci žáků, pozorování, objevování, smyslové hry, práci s textem a vytváření komunikačních dovedností. Jednotlivé aktivity mezipředmětově prolínají učivem přírodovědy, přírodopisu a fyziky a lze je využít i v rámci školní družiny a mimoškolní výchovy. Účastníci semináře získají praktické náměty, které mohou zařadit do vlastní výuky v rámci vyučovací hodiny nebo tematického dne. Činnostně zaměřené aktivity a inspiraci pro výuku v přírodě najdeme na revitalizované školní zahradě ZŠ Liberec, nám. Míru 212/2, na které se seminář uskuteční. Seminář je akreditován.

Datum konání: ST 3. 6. 2020, 13.00 – 17.00 hod                             

Místo konání: zahrada ZŠ Liberec, nám. Míru 212/2 (sraz na zastávce MHD Ruprechtice nám.)

Lektoři: Mgr. Alena Šáfrová, Mgr. Barbora Melicharová, Bc. Radomíra Stejskalová, ZŠ Liberec, nám. Míru

Režijní poplatek: 200 Kč

 
13) VODA A JEJÍ CYKLY, metodický seminář

Voda je jedinečnou složkou mnoha přírodních cyklů od biologických po klimatické, které jsou ve vzájemně ovlivňujících se vztazích. Voda je základním předpokladem pro přežití většiny bioty, oživující zemský povrch a je nezbytná pro udržení energetických procesů. Zadržení vody v krajině je nejdůležitější úlohou současnosti i ve vztahu ke klimatické změně. Jak na to v rámci školní výuky poradí náš seminář.

Program:

1. dopolední blok – teoretický – voda v souvislostech (klima, počasí, vegetace, vodní cyklus, energetický cyklus)

2. odpolední blok – praktický – seznámení s pomůckami a interaktivními prvky ke zkoumání vody, náměty na aktivity a zkoumání živých i neživých složek vody. Voda jako živoucí struktura a prostředek pro lidské činnosti. (Zkoumání vodních bezobratlých, vodní filtr, vodní mlýnky, zdroj vody na školní zahradě, apod.) Seminář je akreditován.

Datum konání: ST 27. 5. 2020, 9.00 – 16.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA Liberec

Lektor: Ing. Jaroslav Šíma, zakladatel a předseda správní rady Semenec o.p.s., správce veřejné zeleně města Týn nad Vltavou, krajinářský architekt

Režijní poplatek: 400 Kč

 
12) KOUZELNÝ SVĚT HMYZU, metodický seminář

Seminář vás zavede do rozmanitého a pozoruhodného světa hmyzu. Seznámíme se s našimi běžnými druhy, některé zkusíme i pozorovat. Čeká nás lov na louce a v potoce. Zamyslíme se nad významem hmyzu a nad jeho situací v současném světě. Odnesete si klíč k určování hmyzu a inspiraci, jak tento podivuhodný svět přiblížit dětem. Určeno pro pedagogy MŠ a 1. st. ZŠ. Seminář je akreditován.  

Datum konání: UT 19. 5. 2020, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: RNDr. Alice Hudcová, SEV DIVIZNA

Režijní poplatek: 250 Kč

 
11) SEMINÁŘ O VENKOVNÍM UČENÍ, metodický seminář

Rádi byste učili venku, ale ještě jste to nezkusili a přemýšlíte, jak na to? Přijďte se inspirovat, jak učit na čerstvém vzduchu! V programu Les ve škole Vzdělávacího centra TEREZA jsme pro učitele, vychovatelky/le v družinách a lektory volnočasových aktivit připravili nový seminář.  Co vás čeká? Na semináři si zažijete lekce z  metodik Lesa ve škole na vlastní kůži, aktivity si vyzkoušíte také venku (za každého počasí), po absolvování semináře budete vědět, jak s metodikami pracovat, aby to žáky bavilo, a jak zařadit program do výuky, uvidíte několik příkladů z praxe z ostatních škol, můžete vzájemně sdílet zkušenosti, odnesete si nápady, jak se vypořádat s případnými obtížemi venkovní výuky, získáte výtisk jedné metodiky zdarma, v dopoledním bloku se navíc budeme věnovat také aktivitám v družině a jejich možným prolnutím do výuky.  Seminář je akreditován.

Lze absolvovat jeden blok nebo oba dva.

Datum konání: ST 13. 5. 2020, 8.00 – 12.00 hod pro učitele 1. st. ZŠ, vychovatele a lektory volnočasových aktivit, 13.00 – 17.00 hod pro učitele 2. st. ZŠ

Místo konání: SEV DIVIZNA Liberec

Lektoři: Mgr. Justina Danišová, Vzdělávací centrum TEREZA Praha

Režijní poplatek: 250 Kč za 1 blok, 450 Kč za 2 bloky.

 
10) MOKŘAD: ŽIVÁ UČEBNICE, odborná metodická exkurze
Mokřady jsou v české krajině poklady pro environmentální vzdělávání. Jaká výuková témata v nich otevírat a jak je žákům představovat?

Terénní seminář bude zaměřen na praktické poznávání mokřadního života i představení konkrétních aktivit realizovatelných se žáky, vše doplněno o informace o obecné problematice mokřadů v České republice. Podrobnosti se dozvíte před termínem konání. Exkurze je akreditovaná.

Datum konání: UT 5. 5. 2020, 8.00 – 17.00 hod

Místo konání: Liberec a okolí

Lektoři: Michal Řepík, SEV DIVIZNA Liberec

Režijní poplatek: 150 Kč

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2