Středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec

Ekologické výukové programy

Posláním ekologických výukových programů je doplnit a rozšířit školní výuku a obohatit učivo o ekologický a environmentální rozměr. Výukové programy mají podobu dvouhodinových výukových celků určených pro předškolní děti od 5 let. Cílem je pojednat o určitém tematickém celku učiva v souvislostech, rozvíjet komunikativní dovednosti dětí a utvářet postoje přátelské k přírodě a životnímu prostředí.

PRAVIDLA REALIZACE EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ:

  • Zodpovědnost za účastníky programu má pedagogický doprovod.
  • Program začíná obvykle v 9 hodin, lze domluvit i jiný čas.
  • 1 hodina programu = 60 minut, respektujte stanovenou délku programu, případně si její změnu vyjednejte předem.
  • Na jeden program – maximálně jedna třída (minimální počet na EVP je 10 účastníků).
  • Aktuální počet dětí potvrďte 3 dny před návštěvou u nás, informujte lektora o tom, zda mají děti speciální vzdělávací potřeby.
  • Programy se konají za každého počasí, proto mějte vhodnou obuv a nepromokavé oblečení.
  • Na účastnický poplatek za EVP obdržíte potvrzení (vyberte jej od dětí předem, u venkovního programu uvítáme přesnou částku).
  • Fotografie pořízené během výukových programů mohou být použity k propagaci.
weby3

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz