NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/25

Pro příští školní rok jsme připravili do nabídky několik zajímavých novinek. Objednávání zahájíme v úterý 27. 8. 2024 v 0 hod v noci z pondělí na úterý.
Objednávky výukových programů budeme, stejně jako v minulých letech, přijímat pouze elektronicky na adrese hudcova@zooliberec.cz.

V následujícím školním roce jsme přistoupili ke zvednutí účastnického poplatku za program na jednoho žáka, u všech programů je to o 5 Kč. 

V naší nabídce opět naleznete jednodenní i celoroční výukové programy.

Pokud byste s námi chtěli zkusit dlouhodobější spolupráci při celoročních výukových programech, zarezervujte si včas během příštího školního roku termíny na další školní rok 2025/26. Objednávání těchto programů probíhá v květnu a červnu předchozího školního roku na rok následující. V nabídce nově naleznete pro 4. – 5. třídu celoroční program Místo, kde žiju vedoucí děti k bližšímu poznání místa své školy a k přemýšlení a bádání o něm.

U jednodenních programů můžete vybírat mezi těmi, které se odehrávají v učebně DIVIZNY a jejím blízkém okolí na zahradě a v lese, nebo těmi, které probíhají v zoologické zahradě a přibližují život vybraných druhů zvířat a význam zoologických zahrad. V nabídce také naleznete exkurze pro bližší poznání Liberecka a Jizerských hor.

Pro 2. – 4. třídu jsme nově připravili  EVP Kapka vody, který přibližuje vodu jako nedílnou součást živé přírody i života nás lidí a zaměřuje se na bližší poznání cesty pitné vody do domácností a užité vody zpět do přírody. Střední školy najdou nově v nabídce exkurzi Okolo Žulového vrchu, jež nabídne geologické zajímavosti regionu, připomene staré příběhy a představí provázanost života lidí se zdejším přírodním prostředím  a vliv těžby nerostných surovin na změny v krajině. V zoo nově nabízíme program Pozoruhodný svět žab, v němž se účastníci na příkladech druhů chovaných v naší zoo seznámí s rozmanitostí pralesních i českých žab, přiblíží si příčiny ohrožení českých a tropických druhů a dozvědí se zajímavosti ze života těchto obojživelníků. Program je určen pro děti 4. – 7. třídy ZŠ.

Alice Hudcová

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE?
TRADIČNÍ SETKÁNÍ V SEDMIHORKÁCH
U TURNOVA:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – NOVÉ CESTY

Zapište si do svých diářů termín 10. 10. – 12. 10. 2024, kdy se potkáme
v Autocampu Sedmihorky s dalšími nadšenci a příznivci EVVO.

Třídenní program bude připraven hlavně pro pedagogy I. a II. st. ZŠ a víceletých gymnázií a studenty pedagogiky, ale dále i pro zástupce neziskových organizací, pracovníky veřejné správy a zájemce z řad široké veřejnosti. Během pracovních setkání a prezentací vzdělávacích programů pro žáky a studenty účastníci načerpají inspiraci pro práci  v environmentální výchově a dostanou prostor pro sdílení zkušeností mezi jednotlivými organizacemi.

První host, který nám přislíbil účast, je zkušená metodička, lektorka a učitelka Kateřina Čiháková z Muzea Říčany.

Těšíte se?

Mirka Nováková

DETEKTIVEM V ZOO

Pojďte se vydat za ztracenými zvířaty, pátrejte v zoo po potřebných informacích a pomozte objasnit záhadu.

Ke 120. výročí založení liberecké zoologické zahrady jsme pro návštěvníky připravili detektivní pátrací hru, která umožní zažít trochu jinou prohlídku naší zoo. Hra je vytvořena ve dvou verzích pro děti 1. a 2. stupně základních škol, mohou si ji však zahrát i hraví středoškoláci či dospělí. Je vhodná jak pro rodiny s dětmi nebo jednotlivce, tak i pro třídní kolektivy či tábory.
Po zaplacení na pokladně účastníci obdrží obálku s potřebnými informacemi a úvodním dopisem. V obálce najdou i nezbytné pomůcky k úspěšnému pátrání, kapesní lupu a tužku.
Hra bude k zakoupení na pokladně od 8. 8. 2024, cena za jednu hrací sadu (obálku) bude 50 Kč. 

Alice Hudcová

weby3

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz