Středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec

Poslání

SEV DIVIZNA Liberec
svými aktivitami
prostřednictvím environmentální výchovy
podporuje a rozvíjí
zodpovědnější chování a úctu lidí
ke všemu živému i neživému,
tradicím, přírodě, krajině i planetě.

SEV DIVIZNA Liberec je profesionální organizace
pevně zakotvená v povědomí odborné i laické veřejnosti.

Svou činností pozitivně ovlivňuje společnost a je oporou všem,
kdo chtějí jednat ve prospěch udržitelného rozvoje.

weby3

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz