Středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec

Vzdělávání

SEV DIVIZNA Liberec  poskytuje služby v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v těchto oblastech:
  • realizace ekologických výukových programů pro školní kolektivy
  • pořádání odborných seminářů, exkurzí a tvořivých dílen pro studenty pedagogických fakult, pedagogické pracovníky, vedoucí dětských kroužků a oddílů, širokou veřejnost…
  • metodická a informační podpora při začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů včetně konzultačních služeb
  • koordinace sítě škol v Libereckém kraji se zájmem o ekologickou výchovu–program M.R.K.E.V.
  • koordinace programů EKOŠKOLA a Škola pro udržitelný život v rámci Libereckého kraje
  • komunikace s ostatními organizacemi realizující EVVO v regionu i celé republice