Středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec

Škola pro udržitelný život

Škola pro udržitelný život (ŠUŽ)  je program, který pomáhá školám přispívat ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí. Prostřednictvím projektů žáci, učitelé a místní komunita podporují udržitelný rozvoj místa a děti se tak učí důležitým dovednostem pro život. Škola pro udržitelný život aktivně mění své okolí, pomáhá žákům vytvářet si vztah k místu, dává žákům slovo, připravuje je na skutečný život, je otevřená komunitě a mění svět k lepšímu. Zaměřujeme se na téma klimatické změny a udržitelného života v obci.

CO ZAPOJENÍM DO PROGRAMU ZÍSKÁTE?

Metodická a konzultační pomoc

Poradíme nejen s tvorbou vize místa, ale i během plánování a realizace projektu. V případě potřeby školu navštívíme, poskytneme potřebné informace. 

Metodické materiály

Poskytneme metodiku programu ŠUŽ s názvem „Cesta labyrintem ŠUŽ“ a  další metodické materiály, například brožuru s příklady  realizovaných projektů škol z let minulých.

Metodické materiály najdete i zde:  „ke stažení“ a „publikace.“

Aktuální informace

Školy v síti jsou o aktuálním dění v programu i mimo něj informovány čtvrtletním newsletterem. Ten obsahuje také nejnovější nabídky a grantové příležitosti v oblasti EVVO a komunitní role školy.

Dále pro naše školy pracujeme na přenosu domácích i zahraničních zkušeností a příležitostí, překládáme publikace, zveme zajímavé hosty.

Možnost získání finančních prostředků

Nepravidelně nabízíme i možnost získání finančních prostředků na realizaci vašich projektů.

Vzdělávání pedagogů

Zapojeným školám a jejich partnerům výlučně nebo přednostně nabízíme možnost účastnit se dalších doplňujících akcí (konference, exkurze, školení) a projektů realizovaných v rámci programu ŠUŽ.

KROKY PROGRAMU ŠUŽ

Program ŠUŽ je rozdělen do sedmi kroků, plus jeden krok (krok 0) je třeba udělat ještě před tím, než se do realizace svých ŠUŽ projektů pustíte. Tento „nultý“ krok je důležitý pro vytvoření bezpečného prostředí, zpříjemní práci ve skupině a tím napomůže hladšímu průběhu vašich aktivit. Další kroky se již přímo týkají samotné realizace vašeho ŠUŽ projektu.

Web programu:  skolaprozivot.cz

Krajský koordinátor programu ŠUŽ: SEV DIVIZNA Liberec, hudcova@zooliberec.cz

Národní koordinátor programu ŠUŽ: Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s., suz@ekologickavychova.cz

Ukončené projekty

2023

ZŠ Dubá

Program Školy pro udržitelný život byl realizován s žáky 8. třídy ZŠ Dubá. V rámci programu vytvořili pocitovou a klimatickou mapu města, kterou předali vedení města. Během mapování obce si žáci fotili různá místa, porovnávali je s historickými fotografiemi a zjišťovali nové informace o své obci. Díky tomu byl posílen jejich pocit sounáležitosti s obcí a dle svých slov se zde cítí více doma. Následně vytvořili plakáty, na kterých poukázali na proměnu vybraných míst v čase. Vzhledem k časové a finanční náročnosti ustoupili od původního záměru navrženého na základě zmapování klimaticky ohrožených míst v obci a závěrečným výstupem byl osvětový leták na téma separace a recyklace hliníku. Cílem tohoto plakátu „Hliník patří do žluté“ bylo upozornění na snadnou separaci hliníku v Dubé do kontejnerů na plast. Udržitelný rozvoj teď žáci vnímají jako naprosto nezbytnou podmínku do budoucna.

Hliník_leták_finální

ZŠ Partyzánská Česká Lípa

Žáci ze Základní školy Partyzánská se zaměřili na problematiku zdroje elektřiny v budově školy, na plýtvání a kroky vedoucí k šetření energiemi. Cílem bylo vytvořit produkt, který pomůže k udržitelnějšímu životu v prostředí školy, případně v jeho okolí. Projekt byl realizován v časovém období 1,5 roku. V prvním roce se žáci seznámili s problematikou klimatické změny, zmapovali v obci klimatická rizika a opatření, s kterými seznámili širší komunitu a vedení obce. Poslední půlrok byl věnován realizaci navržených opatření na půdě školy. Žáci v projektu navrhli samolepky, kterými vybavili vypínače jednotlivých tříd, navrhli samolepku, která slouží jako upomínka toho, že máme zhasínat při odchodu ze třídy. Každý žák ve třídě se zapojil podle svého uvážení a zájmu. Účast v projektu vedla k rozvoji komunikačních dovedností a vytrvalosti. Žáci zvládli pracovat na dlouhodobějším projektu, který úspěšně dokončili.

 

2022

SŠHL Frýdlant

Střední škola hospodářská a lesnická se zapojila do programu Školy pro udržitelný život s tématem klimatické změny. Studenti se blíže seznámili s problematikou i možnostmi řešení. Na základě těchto zkušeností pak pomocí terénních cvičení a pokusů zkoumali stav životního prostředí v problematických lokalitách v okolí školy a navrhovali opatření, která by je mohla zlepšit. Výběr a realizace konkrétního opatření probíhala ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou, studenti tak získali dovednosti v komunikaci s komunitou a vedením obce. Praktickou částí bylo sázení ovocného sadu (100 jabloní), realizace mokřadu a tůňky a plánování dalších aktivit pro další školní rok, biokoridoru, ovocné aleje a tůní.