Středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec

Dokumenty

Jsme organizační složkou Zoo Liberec, příspěvkové organizace,
naše postavení v organizaci upřesňuje zřizovací listina Zoo Liberce, článek III. bod 3.3.

Strukturu organizace upřesňuje organizační řád SEV DIVIZNA Liberec

SEV DIVIZNA je certifikovaným poskytovatelem environmentální výchovy – číslo certifikátu 2022-01.

Výroční zprávy SEV DIVIZNA