Středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec

Informace k programům

SEV DIVIZNA Liberec nabízí mateřským, základním a středním školám širokou nabídku ekologických výukových programů a výukové aktivity v areálu Zoo Liberec. Naše programy se odehrávají nejen v učebně a na zahradě DIVIZNY, ale využíváme i blízký les, zoologickou zahradu nebo při exkurzích i vzdálenější Vesec či Jizerské hory.

20221013_105514
Ekologické výukové programy v SEV DIVIZNA Liberec

Posláním ekologických výukových programů je doplnit a rozšířit školní výuku a obohatit učivo všech stupňů škol o ekologický a environmentální rozměr. Výukové programy mají podobu dvou až tříhodinových výukových celků nebo půldenních exkurzí určených pro děti ve věku od 5 do 18 let.

Cílem je pojednat o určitém tematickém celku učiva v souvislostech, rozvíjet komunikativní dovednosti dětí a utvářet postoje přátelské k přírodě a životnímu prostředí.

Všechny ekologické výukové programy se dotýkají průřezového tématu Environmentální výchova (v některých případech Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, popřípadě Osobnostní a sociální výchova) a reagují tak na platné RVP.

Výukové programy v Zoo Liberec

 

Výukové programy v Zoo Liberec se zaměřují na různorodé aspekty života zvířat. Vedle poznání chovaných druhů zahrnují také informace o významu zoologických zahrad v moderní společnosti a o jejich přístupu k ochraně ohrožených druhů v zoo i volné přírodě. Důraz je kladen na uvědomění potřeby chránit ohrožené druhy zvířat a na význam druhové rozmanitosti pro přírodu i člověka.

Celoroční ekologické výukové programy v SEV DIVIZNA Liberec

Záměrem dlouhodobých (celoročních) ekologických výukových programů je přinést u zúčastněných hlubší a trvalejší výsledky ve vzdělání díky dlouhodobé a systematické práci se stejnou skupinou žáků. Výukové programy jsou složeny z několika tříhodinových lekcí u nás v DIVIZNĚ a z dalších lekcí, které vede pedagog ve škole na základě námi poskytnuté metodiky, materiálů a pomůcek. Jednotlivé lekce na sebe navazují a probíhají převážně v terénu. Lekce, které si pedagog vede sám, jsou realizovány dle jeho časových možností v rámci daného období a jsou zdarma.

 

Při výukových programech klademe důraz na vlastní zkušenost, prožitek a bezprostřední kontakt s přírodou, na osvojování ekologického myšlení a nekonzumního způsobu života a na spoluodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Náplní programů jsou praktické činnosti, tvořivá práce a tematické hry a úkoly, to vše doplněné výkladem. Náročnost a obsah výkladu se odvíjí od znalostí a věku dětí.

PRAVIDLA REALIZACE VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ:
  • Zodpovědnost za účastníky programu má pedagogický doprovod.
  • Program začíná obvykle v 9 hodin, lze domluvit i jiný čas. 
  • 1 hodina programu = 60 minut, respektujte stanovenou délku programu, případně si její změnu vyjednejte předem.
  • Na jeden program – maximálně jedna třída (minimální počet na EVP je 10 účastníků).
  • Aktuální počet dětí potvrďte 3 dny před návštěvou u nás, informujte lektora o tom, zda mají děti speciální vzdělávací potřeby.
  • Programy se konají za každého počasí, proto mějte vhodnou obuv a nepromokavé oblečení.
  • Na účastnický poplatek za EVP obdržíte potvrzení (vyberte jej od dětí předem, u venkovního programu uvítáme přesnou částku).
  • Účastnický poplatek za program v zoo zahrnuje vstupné do zoo a lektorné na skupinu, platí se na pokladně zoo.
  • Fotografie pořízené během výukových programů mohou být použity k propagaci.
weby3

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz