Středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec

O nás

DIVIZNA – Středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec svými aktivitami prostřednictvím environmentální výchovy podporuje a rozvíjí zodpovědnější chování lidí vůči všemu živému i neživému, tradicím, přírodě, krajině i planetě.

Středisko ekologické výchovy DIVIZNA – poskytuje kvalitní služby v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, zejména v těchto oblastech:

 • realizace ekologických výukových programů pro školní kolektivy
 • pořádání odborných seminářů, exkurzí a tvořivých dílen pro studenty pedagogických fakult, pedagogické pracovníky, vedoucí dětských kroužků a oddílů, širokou veřejnost…
 • komunikace s ostatními organizacemi realizující EVVO v regionu i po celé republice
 • metodická a informační podpora při začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů
 • koordinace sítě škol v Libereckém kraji se zájmem o ekologickou výchovu – projekt M.R.K.E.V.
 • koordinace programů EKOŠKOLA a Škola pro udržitelný život v rámci Libereckého kraje
Naše pojetí environmentální výchovy
Environmentální výchova
vede ke kladnému vztahu k přírodě,
respektování přírodní a kulturní pestrosti
a posiluje sounáležitost s celkem.
Člověk chápe důsledky svého chování,
přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí
a jedná dle zásad uvědomělé skromnosti.

Středisko ekologické výchovy DIVIZNA je certifikovaným poskytovatelem
služeb environmentální výchovy
a členem Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

Cílové skupiny

 • děti, žáci, studenti všech stupňů a typů škol
 • pedagogická veřejnost
 • odborná (nepedagogická) veřejnost
 • široká neodborná veřejnost
 • veřejná správa a samospráva, firmy
 • kolegové z dalších zoo
weby3

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz