Středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec

Dlouhodobé programy

Záměrem dlouhodobých (celoročních) ekologických výukových programů je přinést u zúčastněných hlubší a trvalejší výsledky ve vzdělání díky dlouhodobé a systematické práci se stejnou skupinou žáků. Výukové programy jsou složeny z několika tříhodinových lekcí u nás v DIVIZNĚ a z dalších lekcí, které vede pedagog ve škole na základě námi poskytnuté metodiky, materiálů a pomůcek. Jednotlivé lekce na sebe navazují a probíhají převážně v terénu.

Lekce s lektory v SEV DIVIZNA Liberec objednáváme na další školní rok v období květen až červen. Lekce, které si pedagog vede sám, jsou realizovány dle jeho časových možností v rámci daného období a jsou zdarma.

Cílem je pojednat o určitém tematickém celku učiva v hlubších souvislostech, rozvíjet komunikativní dovednosti dětí a utvářet postoje přátelské k přírodě a životnímu prostředí. Důraz je kladen na vlastní zkušenost, prožitek a bezprostřední kontakt s přírodou, na osvojování ekologického myšlení a nekonzumního způsobu života a na spoluodpovědnost člověka za stav životního prostředí.

Nabídka programů
weby3

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz