ZŠ Stráž nad Nisou

Žáci 6. třídy ze ZŠ Stráž nad Nisou se v jejich obci zaměřili na problém klimatické změny. Cílem vstupu do programu bylo smysluplným projektem stmelit třídní kolektiv. Díky jednotlivým krokům se žáci naučili používat své schopnosti a komunikovat, uvědomili si sounáležitost v týmu a více vnímají problémy spojené s klimatickou změnou. Domluvili se na drobných adaptačních opatřeních a podnikli kroky ke zvýšení biodiverzity ve vybraných parcích – zasadili komule-motýlí keře, rozmístili škvorovníky, ježkovník, ptačí budku a hmyzi domek, zaseli motýlí loučky a připravili obsah infotabule pro návštěvníky parku.

Přidej svůj komentář

weby3

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz