Středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec

Prožitková stezka

V areálu zahrady SEV DIVIZNA Liberec je vytvořeno několik zastavení, která jsou složena z interaktivních dřevěných prvků a informačních tabulí.

Cílem této stezky je přiblížit zábavnou formou informace o místním biotopu a  nabídnout podněty pro všechny smysly. Stezka je vhodná jak pro organizované skupiny, tak pro rodiče s dětmi i náhodné kolemjdoucí a lze ji využívat každý všední den od 8 do 16 hodin. Informační tabule jsou doplněny textem v Braillově písmu. Stezku mohou návštěvníci absolvovat i se zakrytým zrakem, aby se vžili do handicapu nevidomých.

Slavnostní otevření proběhlo 25. 5. 2009 u příležitosti Mezinárodního dne parků.