Středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec

Pedagovové

Naše akce (semináře, dílny, exkurze aj.) jsou určeny koordinátorům environmentální výchovy i ostatním pedagogickým pracovníkům. Vítáni jsou také studenti pedagogických fakult, vedoucí dětských oddílů a další zájemci.

Plánované semináře, které budeme realizovat během školního roku, naleznete zde.
Veškeré informace pro přihlášení na jednotlivé akce naleznete zde.

Co vám dále nabízíme:

  1. Metodickou pomoc v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.
  2. Odbornou literaturu – kolem tisícovky titulů obsahuje fond naší knihovny – knihy, časopisy, určovací klíče, metodické příručky. Knihy zapůjčujeme bezplatně. Délka zapůjčení publikací je 1 měsíc. Seznam publikací naleznete v záložce “Nabízíme, hledáme”.
  3.  Metodické materiály a pomůcky k zapůjčení – Pytel domácí zvířeny, Krabice plná vody, Krabice jehličí, Krabice ptáků zpěváků, Krabice domácí květeny a Krabice plazů a obojživelníků. Vše z produkce brněnského Rezekvítku.
  4. Pomůcky k tvoření i bádání – kolíčkové stávky, síťky na lov vodního hmyzu, lupy, výzkumnické batůžky a další.
  5. Publikace k prodeji – Malého průvodce naším běžným ptactvem a klíče k určování hmyzu, obojživelníků či stromů. Náhled a ceník naleznete v záložce “Eshop
  6. Pro pedagogické sbory škol připravujeme vzdělávací „akce na míru“ s tématem začleňování průřezového tématu “environmentální výchova” do všech předmětů. Obsah semináře sestavíme podle Vašich konkrétních potřeb. Vyzkoušíte si aktivity na posílení týmové spolupráce s náměty na integrovanou tematickou výuku a získáte inspiraci k tematickým nebo projektovým dnům.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/274455/virtual/www/domains/divizna.zooliberec.cz/wp-content/plugins/trx_addons/components/shortcodes/blogger/tpl.default.php on line 60
weby3

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz